Reference

Lars Hüttel

In2shape var kostvejleder for Lars Hüttel, da han i 2005 vandt Mr. Fitness.

Tilbage til oversigt